Tuesday, 4 February 2014

Aqidah Yang Sahih : Allah Wujud Tanpa Tempat

AQIDAH AHLUSSSUNNAH WAL JAMAAH

Aqidah SALAFUSSOLEH: ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT.

Bukti:

1. Imam Abu Ja'afar At-Tohawi R.A berkata dalam Kitabnya yang masyhur: "Maha suci Allah dari mempunyai ukuran, penghujung, sendi, anggota dan anggota kecil dan Allah tidak diliputi dengan mana-amana arah enam sepertimana makhlukNya" (Matan Aqidah Tohawiyyah)

2. Imam Syafie Rohimahullah berkata: "Barangsiapa mempercayai Allah itu duduk di atas Arasy maka dia telah kafir" (Ibnu Al-Mu'allim Al-Qurasyi - Kitab Najmul Muhtady Wa Rojmul Mu'tadi)

3. Imam Ahmad Rohimahullah berkata: "Barangsipa yang mengatakan Allah itu jisim tidak seperti jisim-jisim maka dia juga jatuh kafir [yakni mengatakan tuhan duduk tak serupa duduk, ada tangan tak serupa tangan]" (Al-Hafiz Badruddin Az-Zarkasyi dalam kitab Tasynif Al-Masami')

Aqidah KHALAF (ASYAIRAH MATURIDIYYAH): ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT.

Bukti:

1. Imam Bayhaqi Rohimahullah berkata: "Sebahagian dari sahabat-sahabat kami menafikan tempat bagi Allah berhujah dengan sabda nabi (Kamu-Allah- adalah Zohir-segala kekuasaanNya zohir maka tidak ada di atasMu sesuatu, dan Kamu al Batin-maha mengetahui rahsia-rahsia sesuatu- maka tiada selain dari Mu sesuatu),dan apabila tiada di atasNya sesuatu dan selainnya sesuatu maka Dia (Allah) ada tanpa tempat" (Al-Asmaa' wa Al-Sifat)

2. Syekh Daud bin ‘Abd Allah Al-Fathani Rohimahullah berkata: "Dan barangsiapa menghinggakan zat Allah Taala pada tempat maka tiada syak ia kufurnya seperti katanya Allah Taala itu terhingga di atas langit atau pada bumi" (Al-jawahir Al-saniyah)

Aqidah SUFI: ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT

1. Imam Rifaie R.A berkata: "Kemuncak mengenal Allah ialah meyakini bahawa kewujudanNya tiada berbentuk dan tiada bertempat"

2. Imam Junayd Al-Baghdadi R.A berkata: "Tauhid maknanya mensucikan Allah dari sesuatu yang baharu [yakni berjisim, bertempat, beranggota dll]

--------------

AQIDAH SESAT

Aqidah KRISTIAN (Nasrani): TUHAN DUDUK ATAS ARASH

Bukti:

1. Jesus [Jesus dalam aqidah kristian bukan Islam] beritahu bahawa "Tuhan Kristian duduk semayam atas arash" [Jesus spoke about God sitting on the throne] (Bible Matthew 23:22)

2. Psalmist menulis: "Tuhan itu duduk atas arash" [God is seated on his holy throne] (Psalm 47:8b NIV)

Aqidah YAHUDI (Judaism): TUHAN DUDUK ATAS ARASH

1. Isaiah [Isa dalam akidah yahudi bukan Islam] beritahu bahawa "dia melihat Tuhan duduk atas arash" [saw the Lord seated on a throne] (Isaiah 6)

2. Apostle John kata dia melihat Tuhan duduk atas arashNya [saw God sitting on His throne] (Revelation 4)

Aqidah MUKTAZILAH, WAHDATUL WUJUD, HULUL (Mereka ini bukan dalam kalangan ASWJ - Ijmak) : TUHAN BERADA DI MANA-MANA

-----

Wallahu'alam..

Credit to : Abu Widad Ad-Dusuni Al-Asy'ari

No comments:

Post a Comment