Tuesday, 3 September 2013

72 Firqah dan Pecahannya..
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Dihantarkan puji untuk Allah, Tuhan yang mula-mula menciptakan dan menghidupkan kembali sesudah mati. Tuhan yang memperbuat apa sahaja yang dikehendakiNYa, Yang besar dan tinggi, Yang tunggal, Maha Esa, tiada yang menyerupai Dia, Yang mempunyai sifat-sifat kebesaran dan kemulian.

Selawat dan Salam dimohonkan untuk Penghulu kita, Nabi paling akhir yang diutuskan Allah untuk menjadi saksi, pembawa berita gembira untuk hamba-hambaNya yang soleh dan pembawa berita duka bagi ummatnya yang derhaka. Rasul yang memanggil ummat ke jalan Allah dengan idzin Allah, iaitu Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Juga di panjatkan selawat kepada para sahabat dan keluarga. Nabi yang baik dan suci dari noda,yang Allah redha akan mereka dan mereka redha akan Allah. Akhirnya dinyatakan,bahawa cukuplah Allah sebagai Pelindung, dan Allah sebaik-baik Penolong dan Pelindung.

Tersebut dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin, karangan Mufti Syaikh Sayid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, yang dimasyhurkan dengan gelar Ba’Alawi, pada mukasurat 398, cetakan Mathba’ah Amin Abdul Majid Cairo (138 H.), bahawa 72 firqah yang sesat itu berpokok pada 7 firqah , iaitu :

1. Kaum Syi’ah, iaitu kaum yang berlebih-lebihan memuja Saidina ‘Ali Karamallahu wajhahu. Mereka tidak mengakui Khalifah-Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, Radhiyallahu’anhum.

Kaum Syi’ah kemudian berpecah menjadi 22 aliran.

2. Kaum Khawarij, iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Saidina ‘Ali Karamallahu wajhahu. Bahkan ada diantaranya yang mengkafirkan Saidina ‘Ali. Firqah ini berfatwa bahawa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir.

Kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran.

3. Kaum Mu’tazilah, iaitu kaum yang berfahaman bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahawa manusia membuat pekerjaanya sendiri, bahawa Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata syurga, bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan mi’raj Nabi Muhammad hanya dengan ruh sahaja, dan lain-lain.

Kaum Mu’tazilah kemudian berpecah menjadi 20 aliran

4. Kaum Murji’ah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa membuat maksiat tidak memberi kesan kalau sudah beriman, dan sebagai keadaannya membuat kebaikkan tidak memberi manfaat kalau kafir.

Kaum Murji’ah kemudian berpecah menjadi 5 aliran.

5. Kaum Najariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni dijadikan Tuhan, tetapi mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan tidak ada.

Kaum Najariyah kemudian berpecah menjadi 3 aliran.

6. Kaum Jabariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa manusia “majbur”, ertinya tidak berdaya apa-apa. Kasab atau usaha tidak ada sama sekali,

Kaum ini hanya 1 aliran.

7. Kaum Musyabbihah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, umpamanya bertangan, berkaki, duduk di kerusi, duduk di tangga dan lain-lainnya.

Kaum ini hanya 1 aliran.

Jadi jumlahnya adalah :

1. Kaum Syi’ah - 22 aliran.

2. Kaum Khawarij - 20 aliran.

3. Kaum Mu’tazilah - 20 aliran.

4. Kaum Murji’ah - 5 aliran.

5. Kaum Najariyah -3 aliran.

6. Kaum Jabariah - 1 aliran.

7. Kaum Musyabbihah - 1 aliran.

_______

Jumlah 72 aliran

Kalau ditambah dengan 1 aliran lagi dengan fahaman Kaum Ahlussunah Wal Jama’ahmaka cukuplah 73 firqah, sebagai yang diterangkan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi.

Demikian Kitab Bugyatul Murtarsyidin.

Adapun Kaum Qadariyah termasuk dalam golongan kaum Mu’tazilah,Kaum Bahaiyah dan Ahmadyah Qad-yan termasuk dalam golongan Kaum Syi’ah, Kaum Ibnu Taimiyah termasuk dalam golongan Kaum Musyabbihah dan Kaum Wahabi termasuk Kaum perlaksanaan dari fahaman IbnuTaimiyah.

Rujukan :

- I'tiqad Ahlussunnah wal jama'ah oleh Kiyai HajiSirajuddin Abbas.

- Kitab Bugyatul Mustarsyidin, karangan MuftiSyaikh Sayid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, yang dimasyhurkandengan gelar Ba’Alawi, pada mukasurat 398, cetakan Mathba’ah Amin Abdul MajidCairo (138 H.)

Semoga bermanfaat.

c/p from TeamHijrah Johor...

No comments:

Post a Comment